TV Pink: Ministarstvo kulture dodelilo sredstva sajtu Kvirija

Prilog u Nacionalnom dnevniku televizije Pink od 21. decembra 2008. Tema: Ministarstvo kulture je dodelilo finansijska sredstva sajtu www.kvirija.com

Gost u prilogu: Predrag M. Azdejković

Autorka: Maja Koler