Tag: Politika

Gej ikona ih čeka

Član Obraza postao je 1999. godine, a četiri leta kasnije stao je na njegovo čelo. Glasovima članova otačastvenog pokreta Obraz pripale su mu dve funkcije: izabran je za predsednika glavnog odbora i glavnog sekretara. Trenutno se nalazi na čelu političke organizacije koja se zalaže za uspostavljanje „srpske pravoslavne monarhije” na prostoru od „Kupe do Vardara …