Upravni odbor Saveta za štampu jednoglasno je izabrao predsednika Gej lezbejskog info centra Predraga Azdejković za novog člana Komisije za žalbe. Prethodno je na tom mestu bio predsednik Građanskih inicijativa Miljenko Dereta, koji se povukao zbog političkog angažmana.

Komisiju za žalbe Saveta za štampu čine osam predstavnika osnivača (ANEM, UNS, NUNS, Lokal Pres) i tri člana predstavnika javnosti koji moraju biti državljani Republike Srbije, da poseduju profesionalne i moralne kvalitete, kao i da su osobe sa visokim ličnim integritetom i autoritetom u oblasti kojom se bave.