All posts tagged “Popboks”

Popboks: Vreme hemoroida – zbirka rodoljubivih tekstova

Danas počinje još jedno izdanje festivala queer filma Merlinka, te eto zgodne prilike da se osvrnemo i na domete književnog debija neumornog LGBT aktiviste i pokretača narečene Merlinke

Predragu  M. Azdejkoviću se može što-šta i spočitati (ponajpre, povremena neodmerenost i tu i tamo otvoreno koketiranje sa estradnim), ali je pre svega pošteno ceniti ga zbog kvaliteta koji su neosporni. Recimo, zbog srčanosti i istrajne agilnosti. A Vreme hemoroida, zbirka njegovih proznih tekstova, mahom blogova i napisa srodnih izvorišta tu je da nas podseti i na zanačaj provokacije po zdravlje i boljitak društva, pa barem i u najsramežljivijim naznakama. Čini se da je pri vaganju dometa ove knjige najdelotvornije krenuti od potencijala za provokaciju koju svaki od zapisa nosi, tim pre jer se radi o prethodno publikovanim tekstovima, prvobitno skrojenim i skročenim za posve drugačiji medij. Continue Reading