E-novine: Diskriminacija na delu

Evropska komisija nadgledala je i istraživala napredak u domenu ljudskih prava zemalja kandidata i potencijalnih kandidata u protekloj godini. Početkom novembra usvojena je godišnja strategija o proširenju Evropske unije, koja uključuje i izveštaje o napretku u proteklih godinu dana svih kandidata i potencijalnih kandidata: Hrvatske, Makedonije, Turske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Kosova. Izveštaj uključuje i informacije o stanju gej prava u tim zemljama

Piše: Predrag M. Azdejković

Srbija
U izveštaju o napretku Srbije navodi se da su nasilni napadi, govor mržnje i diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta preovladavajući i da država i državni organi nisu uspeli da obezbede zaštitu od diskriminacije. U nastavku se navodi da sveobuhvatni antidiskriminacioni zakoni još uvek nisu doneti i da je zaštita od diskriminacije pri zapošljavanju i na radu veoma slaba.
Međutim, u izveštaju komisije ne postoje eksplicitni primeri nasilnih napada, govora mržnje i pretnji u vezi sa queer događajima, kao što su Evrovizija u Beogradu i Queer festival koji se održao u septembru ove godine.
ILGA-Europe (Internacionalna lezbejska i gej asocijacija) pozvala je Evropsku komisiju da nastavi sa nadgledanjem situacije, naročito kada je u pitanju pravo na slobodno okupljanje queer osoba u Srbiji.
Crna Gora
U poređenju sa izveštajem za 2007. godinu, u ovogodišnjem, kada je u pitanju Crna Gora, obrađena su i gej prava. Izveštaj pokazuje da je u Crnoj Gori rasprostranjena homofobija i da ne postoji zakonska zaštita. Ističe se velika potreba za antidiskriminacijskim merama koje bi pokrile seksualnu orijentaciju i polni identitet.
Iako u Crnoj Gori postoji sloboda udruživanja, strah od diskriminacije i stigmatizacije osnovni je faktor zbog kog se queer populacija u Crnoj Gori ne organizuje i ne preduzima akcije na ostvarivanju svojih prava. Takođe, to je razlog što iz Crne Gore o gej pravima ima vrlo malo izveštaja.

Kosovo
Iako postoje zakoni koji štite ljude od diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, izveštaj pokazuje veoma mali napredak kada je u pitanju implementacija tih zakona.
Homofobija je sveprisutna u medijima i generalnoj publici i mnoge queer osobe nisu svesne zaštite koju im pružaju antidiskriminacijski zakoni. Slično situaciji u Crnoj Gori, stepen organizovanosti queer populacije je veoma mali i mnogi ne žele da se uključe u pokret usled straha od stigme i diskriminacije. Zbog tog straha mnogi slučajevi nasilja ostaju neprijavljeni i nedokumentovani, a postoji i problem da često to nasilje čine sami pripadnici državnih organa.

Hrvatska
Hrvatska je jedina zemlja u regionu koja je dobila pozitivne ocene komisije kada je u pitanju napredak ka evropskim integracijama, naročito u polju ljudskih prava i antidiskriminacije.
Hrvatska je u julu 2008. godine donela sveobuhvatni antidiskriminacijski zakon, koji će imati pozitivan uticaj na gej prava. Zakon je potpuno u skladu sa standardima EU, ali se ističe da njegova primena nije dovoljna i da praktična zaštita od diskriminacije nije još uvek u nivou sa EU standardima.
ILGA-Europe je istakla da u izveštaju ne postoje reference na homofobične zločine iz mržnje i diskriminacijski stav policije prema queer populaciji.

Makedonija
U izveštaju se navodi da antidiskriminacijski zakon još uvek nije stupio na snagu i da trenutno zakonodavstvo nije u skladu sa standardima EU. U izveštaj su ušli primeri diskriminacije prema queer osobama i preporuka da se u nacionalnu strategiju protiv diskriminacije uvrsti i diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i polnog identiteta.

Bosna i Hercegovina
U izveštaju se navodi da je Bosna i Hercegovina učinila mali napredak kada je reč o unapređenju ljudskih prava i da ne postoji sveobuhvatni antidiskriminacijski zakon, da država formalno i neformalno podržava diskriminacijsko ponašanje i nasilje nad queer osobama.
Takođe se navodi da postoji diskriminacija pri zapošljavanju i radu na osnovu seksualne orijentacije, da se krši pravo na slobodu okupljanja i udruživanja i da je primećeno nasilje nad određenim kolektivima zbog njihove seksualne orijentacije.
Nažalost, u izveštaju se ne spominje brutalni napad i nasilje tokom Queer festivala u Sarajevu. ILGA-Europe je zatražila od komisije da se ta informacija unese u izveštaj za 2009. godinu, jer se tokom Queer Sarajevo festivala desilo nasilje nad učesnicima, napadnute su prostorije queer organizacija, policija nije reagovala i upućene su pretnje smrću aktivistima i organizatorima festivala.